Master

Turkhuuu

Turkhuu Batbayar, Darhan, Mongolia